× بستن تبلیغات • خرید تابلو نقاشی از گالری آرت بیکس
 • طرح توجیهی تولید چیپس از میجوه جات


  اﻫﻤﯿﺖاﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯿﻮه  ﺟﺎت ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏـﺬاﺋﯽ و اﻧـﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي و ﻓﺼﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑـﺴﯿﺎري از ﻣﺤـﺼﻮﻻت در ﺟﻬـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ دﻻﯾـﻞ  اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﯿـﻮه ﺟـﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﯿـﺎز ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﺑﻌـﻀﯽ از ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻗﻠﯿﻤﯽ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿـﻮه ﺟـﺎت ﺗﺎزه و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬا دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در دﻧﯿـﺎي اﻣـﺮوز اﺳﺖ .ازاﯾﻨﺮواﯾﻦ ﻃﺮح در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺲ ﻣﯿﻮه ﺟﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳﺖ . در اداﻣﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳت. تعداد صفحات:۸۰ فرمت:pdf اشتغال زایی:۲۶نفر …

  این وبسایت با هدف انتشار و دانلود برنامه ، نرم افزار مقاله ، تحقیق ، نمونه پروژه ، جزوه ، کتب رفرنس ، ترجمه مقالات ، طرح توجیحی ، گزارش کارآموزی، فایل سورس ، پروپازول ، نمونه اقدام پژوهی ، به صورت آنلاین با منابع جدید فارسی و لاتین در انواع فایل ورد پاورپونت اکسل نقشه های اتوکد PPT WORD و غیره در فایل زیپ جهت ارتقا دانش و ترویج علوم می باشد هرگونه استفاده ی نا صحیح از این منابع بر عهده خود شخص می باشد . این وب سایت ثبت شده در ستاد ساماندهی، جهت همکاری در فروش فایل ایجاد گردیده و کلیه لینک محصولات از وب سایت هایی مانند فایل سل می باشد که دارای نماد اعتماد الکترونیک هستند. در صورتی که جزو فروشنده گان هر یک از سیستم فروش های بالا می باشید و فایل خود را از این وب سایت ها حذف نموده اید و خواهان حذف لینک آن از این سایت هستید درخواست خود را با ما در میان بگزارید تا در اسرع وقت بررسی شود. همچنین در صورت شکایت از فروشنده هر کدام از فایل ها از لحاظ نقض جقوق کپی رایت،سرقت و….. و یا ارتباط با فروشنده ، می توانید پس از کلیک برروی دانلود در صفحه محصول، به وب سایت فروشنده منتقل شوید و با فروشنده آن فایل در ارتباط باشید. همچنین اگر قصد راه اندازی چنین وبسایتی را دارید با ما در تماس باشید

  با برچسب: , , , , , ,
  ارسال در : کارآفرینی ، طرح توجیهی
  

  ترجمه شده توسط : بسته بندی

  دانلود برتر (IRBARTAR.IR) با هدف دسترسی شما به بروزترین و کاربردی ترین منابع جهت دانلود فایل در سال 1395 تاسیس شده است