× بستن تبلیغات • خرید تابلو نقاشی از گالری آرت بیکس
 • دانلود مقاله اصول حسابداري ۲

  دانلود مقاله  اصول حسابداري ۲ ص۱۵ فرمت ورد سيستم: ۱) عبارت است ازتعدادي عنصركه بايكديگر ارتباط هايي دارند. ۲) عبارت است ازمجموعه ي چيزهايي كه بين اعراض آنها روابطي وجود دارد داشته اند. ۳)‌ عبارت است ازكليتي ذهني يا عيني كه ازاجزاي وابسته بهم تشكيل شده است. ۴) مجموعه اي ازفرآيندهاي گوناگون كه دراين مجموعه ي روابط علت و معلولي وجود دارد. اجزاء تشكيل دهنده ي يك سيستم:  1) داده(In put)  ، ۲) فرآيند عمليات (Processing)   ، ۳) بازده (Out put)  ،  4) بازخور (Feed back)   ،  5) محيط سيستم (Enviorment)  خواص و صفات هرسيستم:  1) كليت سيستم (Holism)  : حاصلجمع تعدادي ازاجزاي مجزا نيست بلكه ارتباط موجود بين اجزاي نحوه ي تركيب و چگونگي سازمان يافتگي اجزاست كه كليت سيستم را به وجود مي آورد. ۲)تناسب اجزاء: تناسب اجزاء بايكديگر از مشخصات بارزهرسيستم است. ۳) سيستم به عنوان چرخش رويدادها ( Systems as cycles of events )  : سيستم ها هريك بنحوي محصول خود را به خارج صادرو با صادرشدن بازده ي سيستم مجدداً براي تجديد فعال …

  با برچسب:
  ارسال در : علوم انسانی
  

  ترجمه شده توسط : بسته بندی

  دانلود برتر (IRBARTAR.IR) با هدف دسترسی شما به بروزترین و کاربردی ترین منابع جهت دانلود فایل در سال 1395 تاسیس شده است