× بستن تبلیغات • خرید تابلو نقاشی از گالری آرت بیکس
 • بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري

  بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري – روستايي با استفاده از تكنوژيهاي RS و GLS» Mohamed Ait BELAID, Bahrain 25 صفحه كلمات كليدي: GLS، RS، شهرسازي، استقرار سكونتگاه روستايي، اراضي كشاورزي، كاربري اراضي خلاصه: اهداف اين نوشته در بررسي و تحليل تغيير كاربري اراضي روستايي – شهري، با استفاده از سنجش از دور و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي مي‌باشد. در اين مطلب، ۲ مطالعة چند زمانه در ۲ سايت (مكان) مختلف اداره  شده است. اولين سايت شامل سه شهر در Morcco، و دمين سايت در آبادي Al-Ahsa در عربستان سعودي مي باشد. هدف اصلي تحقيق اثرات شهرنشيني روي اراضي كشاورزي بوده است. اولين مطالعه روي ۶ تصوير از (Spot-HRV) 2 تصوير از هر شهر و دومين مطالعه روي ۲ تصوير از Land Sat-TM پايه ريزي شده بود. تصوير بصري از شبيه سازي ماهو.اره يا ما را قادر ساخته بود تا ۳ نقشه از طبقه بندي اراضي و مطالعات مربوطه تهيه كنيم. با استفاده از ابزارهاي GLS بطور نسبي تخمين زده شده بود كه تغييرات در طول ۲۰ سال اخير در Aorocco و ۱۴ سال اخير در Saudi Arabia اتفاق افتاده است. رويهم رفته تغييرات، نحوة تكامل محل پيدايش …

  با برچسب:
  ارسال در : علوم انسانی
  

  ترجمه شده توسط : بسته بندی

  دانلود برتر (IRBARTAR.IR) با هدف دسترسی شما به بروزترین و کاربردی ترین منابع جهت دانلود فایل در سال 1395 تاسیس شده است