× بستن تبلیغات • خرید تابلو نقاشی از گالری آرت بیکس
 • آبیاری قطره ای

  مقاله کشاورزی با عنوان آبیاری قطره ای در فرمت ورد در ۳۰ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهانواع سیستم های آبیاری قطره ایآبیاری قطره چکانیآبیاری زیر بستریآبیاری قطره ای داریی ویژگیهای منحصر به فرد است که در دیگر روشها بندرت دیده می شود .این ویژگیها را می توان چنین بیان کرد :عوامل مؤ‍ثر در آبیاری قطره ایمحدودیت های استفاده از سیستم آبیاری قطره ایعواملی که این محدودیت را بوجود می آورند به شرح ذیل است :اجزای مهم سیستم آبیاری قطره ایقسمتهای اصلی سیستم آبیاری قطره ای شامل قطعات زیر می باشند :انواع قطره چکانها : قطره چکانها ره به دو صورت دسته بندی می کنند.بر حسب مقدار دبی :قطره چکان با مدار و مسیر کوتاه :قطره چکانهای چند دهانه ای :گسیلنده قابل تنظیم :گسیلنده خیلی ریز :لوله های غلاف دارلوله های روزنه دار:نحوه اتصال گسیلنده ها به لوله جانبیویژگیهای گسیلنده ها :انسداد گسیلنده هاانسداد فیزیکیانسداد شیمیایی :انسداد بیولوژیکی :شبکه لوله های توزیع آب :لوله های جانبیلوله های نیمه اصلیلوله های اصلینحوه اتصال لوله های آزبست سیماننحوه اتصال لوله های پلاستیکیلوازم و ابزار مورد نیاز :روش کارروش نصب ل …

  ارسال در : فنی و مهندسی
  

  ترجمه شده توسط : بسته بندی

  دانلود برتر (IRBARTAR.IR) با هدف دسترسی شما به بروزترین و کاربردی ترین منابع جهت دانلود فایل در سال 1395 تاسیس شده است