× بستن تبلیغات • خرید تابلو نقاشی از گالری آرت بیکس
 • آبیاری قطره ای

  مقاله کشاورزی با عنوان آبیاری قطره های در فرمت ورد در ۴۲ صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد:مقدمهانواع سیستم های آبیاری قطره ای ویژگیهای آبیاری قطره ایعوامل مؤ‍ثر در آبیاری قطره ای محدودیت های استفاده از سیستم آبیاری قطره ای اجزای مهم سیستم آبیاری قطره ای قسمتهای اصلی سیستم آبیاری قطره ای شامل قطعات زیر می باشندانواع قطره چکانها بر حسب مقدار دبیقطره چکان با مدار و مسیر کوتاهقطره چکانهای چند دهانه ایگسیلنده قابل تنظیمگسیلنده خیلی ریزلوله های غلاف دار لوله های روزنه دارنحوه اتصال گسیلنده ها به لوله جانبی ویژگیهای گسیلنده هاانسداد گسیلنده ها انسداد فیزیکیانسداد شیمیاییانسداد بیولوژیکیشبکه لوله های توزیع آبلوله های جانبیلوله های نیمه اصلیلوله های اصلینحوه اتصال لوله های آزبست سیماننحوه اتصال لوله های پلاستیکی لوازم و ابزار مورد نیازروش کار شیرهای کشوییشیرهای پروانه ای شیرهای الکتریکیکنتور آبفیلتر هافیلتر شنیفیلتر توری دارفیلتر سانتریفوژیتغذیه گیاه از طریق آبیاری قطره ای مزایاملاحظات دستگاه های تزریق معمولاً سه رو ش مختلف تزریق بکار می رود ( شکل ۲۳-۷ ) که عبارتند از :تجهیزات برقی مورد نیاز د …

  ارسال در : فنی و مهندسی
  

  ترجمه شده توسط : بسته بندی

  دانلود برتر (IRBARTAR.IR) با هدف دسترسی شما به بروزترین و کاربردی ترین منابع جهت دانلود فایل در سال 1395 تاسیس شده است