× بستن تبلیغات • خرید تابلو نقاشی از گالری آرت بیکس
 • آبیاری تحت فشار

  پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری تحت فشار در ۵۴ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:آبیاری تحت فشار را توسعه دهیماشتغالزائیارزش افزودهافزایش سطح زیرکشت آبیایجاد جاذبه در بخش کشاورزیکاهش هزینههای تأمین آبسيستمهای آبياری تحت فشارانواع سيستم هاي قطره ايآبياري دريپ آبياري زير بستريآبياري فواره اي ( بابلر )آبياري اسپريطرز كار كلي سيستم قطره ايمحاسن آبيار ي قطره ايعمليات زراعي آسانتربه كارگيري آب شورمعايب آبياري قطره ايگرفتگييكنواختيشرايط خاكتجمع نمكخطراتمعرفي سيستم آبياري قطره ايواحد كنترل مركزيوسائل بكار رفته در دستگاه كنترل مركزي عبارتند ازلوله هاي اصلي و لوله هاي نيمه اصلي لوله هاي رابط لوله هاي فرعي يا لترالها قطره چكانها لوله هاي فرعي قطره چكا ني بست ابتدا ئي و انتها ئي اتصا لات فشار شكن انواع آرايش قطره چكانها و سطح خيس شدهآرايش مستقيم يك رديفهآرايش مستقيم دو رديفيآرايش قطره چكانهاي چند شاخه ايآرايش قطره چكانها بصورت زيگزاكآبياری بارانی …

  ارسال در : فنی و مهندسی
  

  ترجمه شده توسط : بسته بندی

  دانلود برتر (IRBARTAR.IR) با هدف دسترسی شما به بروزترین و کاربردی ترین منابع جهت دانلود فایل در سال 1395 تاسیس شده است